Numarul 2/2014

Volumul 5 (2014), Nr. 2

ANALIZA CU ELEMENT FINIT A DEFORMAȚIILOR ȘI TENSIUNILOR ÎN MANIVELA MECANISMULUI DE ROTIRE A PALETELOR ROTORULUI TURBINEI DE TIP KAPLAN
FEM ANALYSIS OF STRESSES AND DEFORMATIONS ON THE LEVER OF RUNNER BLADE MECHANISM FROM KAPLAN TURBINES
Camelia JIANU

ANALIZA STABILITĂȚII UNUI ECHIPAMENT DE DEMOLARE
STABILITY ANALYSIS OF DEMOLITION EQUIPMENT
Prof. univ. dr. ing. Florin BAUSIC, Asist. univ. dr. ing. Radu PANAITESCU-LIESS, Matei IOSEP

ANALIZA FLEXIBILITĂŢII CONDUCTEI DE EFLUENT DE TRANSFER DN450 DINTRE CUPTORUL H2 ŞI COLOANA C3 DIN INSTALAŢIA HIDROCRACARE
THE FLEXIBILITY ANALYSIS FOR DN450 TRANSFER EFFLUENT PIPE BETWEEN THE H2 HEATER AND C3 COLUMN FROM THE HYDROCRACKING PLANT
Conf. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE

ASPECTE PRIVIND CALCULUL CIURURILOR VIBRATOARE INERŢIALE. STABILIREA PARAMETRILOR REGIMULUI VIBRATOR. DIMENSIONAREA GENERATORULUI DE VIBRAŢII
ASPECTS REGARDING THE CALCULATION OF INERTIAL VIBRATING SCREENS. DETERMINATION OF THE VIBRATORY PARAMETERS REGIME. SIZING OF VIBRATION GENERATOR
Prof. univ. dr. ing. Gheorghe I. ENE

ASUPRA UNOR MODALITĂȚI DE EVALUARE PROCENTUALĂ PRIVIND DATELE CE CARACTERIZEAZĂ MECANIC MATERIALELE SPECIALE DE UZ INGINERESC
CONCERNING METHODS FOR PERCENTAGE EVALUATION REGARDING THE ENGINEERING USE OF SPECIAL MATERIALS MECHANIC DATA
Prof. univ. dr. ing. Indira ANDREESCU

PARTICULARITĂȚI ALE CALCULULUI JONCȚIUNILOR T DIN ȚEAVĂ SUDATĂ CU GUSEE AMPLASATE TANGENȚIAL
KEY FEATURES OF CALCULATION OF CIRCULAR SECTION WELDED TUBES T JOINTS WITH TANGENT PLACED GUSSETS
Gabriel DIMA, Prof. univ. dr. ing. Ion BALCU

INFLUENȚA FORMEI GEOMETRICE ASUPRA STĂRII DE TENSIUNE ȘI DEFORMAȚIE LA SISTEME SPAȚIALE
SPATIAL FRAME GEOMETRY VS. STRESS – DEFLECTION ANALYSIS AND OPTIMISATION
Ș. l. dr. ing. Ștefan MOCANU

SIMULAREA NUMERICĂ A TRECERII UNEI ROŢI PESTE O JOANTĂ DE CALE FERATĂ
NUMERICAL SIMULATION OF THE PASSAGE OF A WHEEL OVER A RAIL JOINT
Prof. univ. dr. ing. Traian MAZILU

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.