Numarul 1/2015

Volumul 6 (2015), Nr. 1

ANALIZA METODELOR DE DETERMINARE A PARAMETRILOR REGIMULUI DE AȘCHIERE LA PRELUCRĂRILE MECANICE
ANALYSIS METHODS FOR DETERMINING THE PARAMETERS OF THE CUTTING REGIME IN MECHANICAL PROCESSING
Ion NAE

DETERMINĂRI EXPERIMENTALE PENTRU TESTAREA LUBREFIANŢILOR BIODEGRADABILI ÎN TRANSMISILE MECANICE ALE UTILAJELOR DE CONSTRUCŢII
EXPERIMENTAL DETERMINATIONS FOR BIODEGRADABLE LUBRICANTS USED FOR MECHANICAL TRANSMISSION IN CONSTRUCTION EQUIPMENTS
Ș. l. univ. dr. ing. Monica VLASE, Ș. l. univ. dr. ing. Ioan Mihail SAVANIU

STUDII GRAFICE SI ANALITICE REFERITOARE LA COMPORTAREA ALIAJELOR MULTIFAZICE PRIVIND PROPRIETATILE MECANICE SI DE REZISTENTA
GRAPHIC AND ANALYTIC INVESTIGATIONS CONCERNING THE MULTIPHASIC ALLOYS NEHAVIOR WITH RESPECT TO THE MECHANICAL AND STRENGTH PROPERTIES
Prof. univ. dr. ing. Indira ANDREESCU

STABILIREA CARACTERISTICILOR CONSTRUCTIV-FUNCŢIONALE ALE AMESTECĂTOARELOR CU TAMBUR ROTATIV, CU FUNCŢIONARE DISCONTINUĂ
DETERMINING THE CONSTRUCTIVE AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF ROTARY DRUM MIXERS WITH DISCONTINUOUS WORKING REGIME
Student Nicolae Vlad T. SIMA, Student Ioan Andrei T. SIMA

STUDIUL POSTURII ÎN ECHILIBRUL BIPODAL DEZVOLTAT ÎN MANEVRĂRILE TEHNOLOGICE DE TIP PULL/PUSH
POSTURE STUDY IN BIPODAL EQUILIBRIUM DEVELOPED IN TECHNOLOGICAL ACTIONS TYPE PULL/PUSH
Mihaela Ioana BARITZ, Ion BALCU

VULNERABILITATE & ROBUSTEȚE STUDIU DE CAZ - STRUCTURĂ METALICĂ, GRINDĂ CU ZĂBRELE SPAȚIALĂ, TIP TURN
VULNERABILITY & ROBUSTNESS CASE STUDY - A STEEL STRUCTURE, SPATIAL LATTICE GIRDER, TOWER TYPE
Carmen BUCUR

CONTROLUL VIBRAŢIILOR STRUCTURILOR ELASTICE, SIMPLE, ÎN BUCLA DESCHISĂ
THE CONTROL OF SIMPLE ELASTIC VIBRATION STRUCTURES IN OPEN LOOP
Ion BALCU, Gabriel DIMA, Camelia SCHIOPU

STUDIUL NUMERIC ȘI ANALITIC AL COMPORTAMENTULUI STATIC AL PLĂCILOR TRIUNGHIULARE SOLICITATE PLAN
THE NUMERICAL AND ANALYTICAL STUDY OF THE STATIC BEHAVIOR OF THE PLANAR LOADED TRIANGULAR PLATES
Gabriel DIMA, Ion BALCU

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.