Numarul 3/2018

Volumul 9 (2018), Nr. 3

VOLUMUL DE UZURĂ LA CONTACTUL LINEAR ĪNTRE POLIMERII ARMAȚI CU FIBRE DE STICLĂ ȘI SUPRAFAȚA METALICĂ
VOLUME OF WEAR TO THE LINEAR CONTACT BETWEEN POLYMERS ARMED WITH GLASS FIBERS AND METAL SURFACE
Dorin RUS

IMPORTANȚA TEMPERATURII LA CONTACTUL LINEAR USCAT ĪNTRE O SUPRAFAȚĂ METALICĂ ȘI POLIMERII ARMAȚI CU FIBRE DE STICLĂ
THE IMPORTANCE OF TEMPERATURE TO DRY LINEAR CONTACT BETWEEN A METAL SURFACE AND POLYMERS ARMED WITH GLASS FIBERS
Dorin RUS

MORI VIBRATOARE ALE UNOR CUNOSCUTE FIRME PRODUCĂTOARE DE ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE
VIBRATOR MILLS OF SOME KNOWN COMPANIES EQUIPMENT MANUFACTURERS FOR INDUSTRIAL PROCESSES
Prof.univ.dr.ing. Cristian PAVEL, Ing.drd. Marina DOGARU

ABORDĂRI TEORETICE ALE CONTROLULUI ACTIV LINIAR ȘI NELINIAR LA VEHICULELE FEROVIARE
THEORETICAL APPROACHES OF LINEAR AND NON-LINE ACTIVE CONTROL ON RAILWAY VEHICLES
George MICU, Gabriel POPA, Crina BADEA, Alin NICHE, Marius BOLĀNU, George DUMITRU

SUSPENSIA SECUNDARĂ ACTIVĂ A VEHICULULUI FEROVIAR
ACTIVE SECONDARY SUSPENSION OF THE RAILWAY VEHICLE
Marin PREDA, Lucian BLAGA, George MICU, Dragoş Marian BALINT, Claudiu-Nicolae BADEA, George DUMITRU

METODĂ ȘI DISPOZITIV PENTRU MONITORIZAREA ȊN TIMP REAL A CORPULUI UMAN SUPUS ACŢIUNII VIBRAŢIILOR
METHOD AND DEVICE CONCERNING THE REAL TIME MONITORING OF THE HUMAN BODY VIBRATIONS
Florin BAUŞIC , Daniel TOADER, Alexandra BAUŞIC

UNELE ASPECTE CONSTRUCTIVE REFERITOARE LA CONCASOARELE CU VALŢURI (CU CILINDRI)
SOME CONSTRUCTIVE ASPECTS RELATING TO CRUSHER ROLLS (WITH CYLINDERS)
Cristian PAVEL, Amelitta LEGENDI

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.