Numarul 1/2012

Volumul 3 (2012), Nr. 1

Cinematica osiei la circulatia in curba
Kinematics of the wheelset during curve negotiation
Madalina DUMITRIU

Diagnoza sistemelor de rezemare pe baza de neopren, utilizate la viaducte, cu ajutorul tehnicii vibratiilor neliniare
Diagnosis of the dynamic isolation systems by neoprene used on viaducts, based on nonlinear vibration technique
Adrian LEOPA

O modelare a vibratiilor mecanice transmise corpului uman
Modelling of the mechanical vibrations transmitted to the human body
Mihaela PICU, Silviu NASTAC

Proprietati de rezistenta mecanica investigate asupra unor aliaje rezistente la cald (INCONEL X – 718)
Mechanical strength properties investigated on some heat resistant alloys (INCONEL X – 718)
Indira ANDREESCU

Studiul proceselor tranzitorii la pornirea instalatiilor de forat galerii orizontale
The study of transitory processes to start the drilling units for horizontal galleries
Petre SAVULESCU

Utilizarea simularii numerice in cadrul lucrarilor de laborator
The use of numerical simulation in the work of laboratory
Ion PANA

Vibratiile unui tandem de roti pe sina
Tandem of wheels/rail vibration
Traian MAZILU, Camil CRACIUN

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.