Numarul 3/2016

Volumul 7 (2016), Nr. 3

UTILIZAREA METODELOR NUMERICE LA MODELAREA COMPORTAMENTULUI STRUCTURILOR DUBLU ARTICULATE SOLICITATE LA FLAMBAJ
ISSUES CONCERNING ELASTIC BUCKLING STRUCTURAL BEHAVIOUR SIMULATION IN MODERN F.E.A. APPROACH
Stefan MOCANU

CARACTERISTICI FIZICE NECESARE IN ANALIZA COMPORTARII DINAMICE A ORGANISMULUI UMAN
PHYSICAL CHARACTERISTICS NECESSARY TO ANALYZE THE DYNAMIC BEHAVIOR OF THE HUMAN BODY
Daniela Mariana BARBU, Ion BALCU

STUDIU DE CAZ PENTRU COMPORTAREA LA VIBRATII A UNUI CONDENSATOR
CASE STUDY CONCERNING RADIATOR UNITS VIBRATION BEHAVIOR
Tone IONESCU, Laurentiu RECE

O PRIVELISTE MATEMATICA ASUPRA MECANISMELOR DE MARUNTIRE
MATHEMATICS OPINION ON THE GRINDING MECHANISMS
Cristian PAVEL, Radu PANAITESCU-LIESS

CONSIDERAŢII PRIVIND DISPONIBILITATEA SISTEMELOR MECANICE COMPLEXE
CONSIDERATIONS REGARDING THE AVAILABILITY OF COMPLEX MECHANICAL SYSTEMS
Constantin BUCURESCU

APRECIERI REFERITOARE LA PRODUCTIVITATEA PROCESULUI DE TAIERE A BETONULUI CU DISCURI DIAMANTATE
REMARKS ON CONCRETE CUTTING PROCESS PRODUCTIVITY WITH DIAMOND BLADES
Oana TONCIU

DIMENSIONAREA NUMARULUI MAXIM DE DISIPATORI CE POT FI COMANDATI SIMULTAN DE CATRE UN SINGUR DISTRIBUITOR PROPORTIONAL IN CADRUL UNUI SISTEM SEMI-ACTIV DE DISIPARE A ENRGIEI SEISMICE
SIZING THE MAXIMUM NUMBER OF DISSIPATORS THAT CAN BE SIMULTANEOUSLY CONTROLLED BY A SINGLE PROPORTIONAL DISTRIBUTOR IN A SEMI-ACTIVE SEISMIC ENERGY DISSIPATION SYSTEM
Cristian-Traian DICIANU

ANALIZA FLUXURILOR DE MATERIALE IN INSTALATIILE DE FABRICARE A CIMENTULUI UTILIZAND TEORIA SISTEMELOR, A GRAFURILOR SI MATRICILOR
ANALYSIS FLOWS THE MATERIAL IN THE CEMENT PLANT USING SYSTEMS THEORY, GRAPH METHODE AND MATRIXES
Cristina SESCU-GAL

TROLII DE SARCINA – OPTIMIZAREA PARAMETRILOR DINAMICI
LOAD WINCHES - OPTIMIZATION DYNAMIC PARAMETERS
Marian NEAMTU

VIBRATIILE DE TORSIUNE ALE UZURII ONDULATORII
TORSIONAL VIBRATIONS OF HACK WAVE
Claudiu-Nicolae BADEA, Ioan SEBESAN, Mihaela CARABINEANU, Gabriel POPA, George DUMITRU Alexandru BADEA

CALCULUL VARIATIEI TEMPERATURII LICHIDULUI HIDRAULIC DINTR-UN SISTEM DE DISIPARE A ENERGIEI SEISMICE
THE CALCULATION OF THE HYDRAULIC FLUID TEMPERATURE VARIATION IN A SEISMIC ENERGY DISSIPATION SYSTEM
Cristian-Traian DICIANU

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.