Numarul 4/2017

Volumul 8 (2017), Nr. 4

INFLUENȚA RECIPROCĂ CALITATIVĂ-CANTITATIVĂ A PARAMETRILOR DE INTRARE ȘI IESIRE PENTRU CONTACTUL LINIAR USCAT ĪNTRE OȚEL ȘI POLIMERII COMPOZIȚI ARMAȚI CU FIBRE DE STICLĂ
THE MUTUAL QUALITATIVE-QUANTITATIVE INFLUENCE OF INPUT AND OUTPUT PARAMETERS FOR THE DRY LINEAR CONTACT BETWEEN STEEL AND GLASS FIBER REINFORCED POLYMER COMPOSITES
Dorin RUS

Am īncercat o prezentare a corelației cantitativă-calitativă bazată pe experimentări īntre valorile și evoluția coeficientului de frecare, uzarea suprafeței metalice și temperatura de contact pentru contactul liniar uscat pentru materialele termoplastice compozite armate cu fibre de sticlă pe suprafețe metalice diferite și influența parametrilor de intrare și de ieşire ale tribosistemului. Astfel parametrii de intrare se modifică īn mod continuu respectiv coeficientul de frecare, uzarea, temperatura de contact depind de īncărcare și de diferitele materiale termoplastice și contactul cu diferite suprafețe metalice. Pe baza studiilor īn extenso am putut realiza o imagine grafică a evoluției fenomenului. Am găsit experimental o conexiune teoretică īntre determinările experimentale și cunoscuta relatie Archard pentru uzarea adezivă.
I have tried to present the quantitative-qualitative correlation based on experiments between the values and the evolution of the friction coefficient, the wear of the metal surface and the contact temperature for the dry linear contact for composite thermoplastic materials with glass fibers on different metal surfaces as well as the influence of the input and output parameters of the tribosystem. Thus, the input parameters: friction coefficient, wear, contact temperature are constantly changing and depend on the load, the different thermoplastic material and the contact with different metal surfaces. Based on comprehensive studies, I could create a graphical representation of the phenomenon’s evolution. I have found a theoretical link between the experimental tests and Archard’s relationship for adhesive wear.

THE MUTUAL QUALITATIVE-QUANTITATIVE INFLUENCE OF INPUT AND OUTPUT PARAMETERS FOR THE DRY LINEAR CONTACT BETWEEN STEEL AND GLASS FIBER REINFORCED POLYMER COMPOSITES

ESTIMAREA ŞI DETERMINAREA PRODUCŢIEI ĪN SECTORUL FEROVIAR
ESTIMATION AND DETERMINATION OF PRODUCTION IN THE RAILWAY SECTOR
Bogdan Dinu MIHALTE, Claudiu Nicolae BADEA, Elisabeta CRĂCIUN BOJE, Marius BOLĀNU, Dragoş Marian BALINT, George DUMITRU

Una dintre activităţile specifice unei organizaţii din sectorul feroviar o constituie producţia. Īn acest sens, activitatea de organizare pentru ramura şi īn domeniul propriu trebuie să aibă legătură cu organizarea producţiei şi cu organizarea muncii. Totodată, īn funcţie de specificul activităţilor derulate, trebuie să se ţină cont şi de aspectele legate de activitatea de microproducţie pentru dotarea proprie, precum şi pentru dotarea unităţilor de producţie. Nu īn ultimul rānd, trebuie avute īn vedere particularităţi precum cercetarea ştiinţifică, sarcinile de dezvoltare, modernizare şi īntreţinere a transporturilor. Pentru eficientizarea acestora, trebuie asigurat un cadru juridic şi economico-financiar adecvat respectiv a regimurilor de identificare, evaluare şi gestionare a riscurilor asociate pericolelor specifice activităţilor economice proprii, pentru domeniile specifice sectoarelor de activitate.
One of the specific activities of a railway organization is production. In this sense, organizational work for the branch and in its own field must relate to the organization of production and the organization of work. At the same time, depending on the specifics of the activities carried out, it is necessary to take into account the aspects related to the microproduction activity for own endowment, as well as for endowment of the production units. Last but not least, particularities such as scientific research, development tasks, modernization and maintenance of transport. In order to make them more efficient, an adequate legal and economic-financial framework, as well as the systems for identifying, evaluating and managing the risks associated with the dangers specific to their own economic activities, for the domains specific to the activity sectors.

ESTIMATION AND DETERMINATION OF PRODUCTION IN THE RAILWAY SECTOR

METODE DE EFICIENTIZARE A FUNCȚIONĂRII MAȘINILOR ȘI UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII PE BAZA ACȚIONĂRILOR HIDRAULICE
METHODS FOR OPERATION INCREASING EFFICIENCY OF CONSTRUCTION MACHINERY AND EQUIPMENT BASED ON HYDRAULIC ACTUATIONS
ȘCHEAUA Fănel Dorel

Sistemele de acționare cu fluid au revoluționat utilajele și echipamentele de construcție din toată lumea, prin avantajele multiple pe care le oferă. Astfel, au crescut īn mod continuu posibilitățile tehnologice de lucru ale utilajelor de construcție, echipate cu sisteme hidraulice și pneumatice moderne. De la apariție și pānă īn prezent, sistemele hidraulice și pneumatice au urmat un curs firesc de dezvoltare și modernizare, ajungānd la un nivel foarte ridicat astăzi, ca urmare a includerii și combinării cu sistemele electrice și electronice īn ansamblul de acționare, care tine de comenzi specifice, sau controlul, direcționarea și asigurarea unor parametri specifici de lucru sau de siguranță īn funcționare asigurată īn orice moment pentru sistemul de acționare montat pe un utilaj mobil de construcție. Sunt prezentate cāteva soluții moderne pentru sistemele de acționare hidrostatică folosite īn cadrul utilajelor mobile, sau așa numita hidraulică mobilă, care sunt la ora actuală folosite pe mașinile de construcții.
Fluid drive systems have revolutionized construction machines and equipment all over the world, through the multiple benefits they offer. Thus, the technological possibilities of construction equipment, equipped with modern hydraulic and pneumatic systems, have been continuously increased. Since its occurence, hydraulic and pneumatic systems have undergone a natural development and modernization course, reaching a very high level today as a result of the inclusion and combination with electrical and electronic systems in the command-driven assembly specific, flow control, fluid directioning, and assurance of specific working or safe operating parameters provided at all times for the drive system mounted on a mobile construction equipment. There are presented some modern solutions for hydrostatic drive systems used in mobile machinery, or so-called mobile hydraulics, which are currently used on construction machines. Cuvinte cheie: sisteme de acționare, unități hidraulice și pneumatice, energie prin fluid, eficiență energetică

METHODS FOR OPERATION INCREASING EFFICIENCY OF CONSTRUCTION MACHINERY AND EQUIPMENT BASED ON HYDRAULIC ACTUATIONS

STUDIU FLAMBAJ CILINDRU HIDRAULIC
HYDRAULIC ACTUATOR ROD BUCKLING STUDY
Ștefan MOCANU

Articolul de faţă se doreşte a fi un studiu comparat privind diverse metode de estimare a sarcinii critice de flambaj, studiu datorat unui caz de cedare catastrofică survenit īn cazul unui echipament de lucru cu braţe articulate şi acţionare hidraulică.
The present paper is focused on different computational methods concerning structural compression buckling behavior, a case study caused by severe structural collapse for a specific hydraulic actuated articulated - arm building equipment.

HYDRAULIC ACTUATOR ROD BUCKLING STUDY

ANALIZA TRANSMISIBILITĂŢII ŞI A GRADULUI DE IZOLARE A VIBRAŢIILOR LA SISTEMELE MECANICE CU AMORTIZARE STRUCTURALĂ. MODELUL ZENER
ANALYSIS OF THE TRANSMISSIBILITY RATIO AND THE ISOLATION DEGREE OF THE VIBRATION FOR MECHANICAL SYSTEMS WITH STRUCTURAL DAMPING. ZENER MODEL
Gianina Cornelia SPĀNU (ŞTEFAN), Nicuşor DRĂGAN

Articolul propune o abordare a unui model dinamic cu grad de libertate al unui sistem mecanic elastic cu amortizare structurală (model reologic Zener). Modelul Zener, cunoscut și sub denumirea de model SLS (Standard Linear Solid), descrie comportamentul dinamic al unui sistem mecanic vīscoelastic liniar īntr-un set dat de condiții de solicitare dinamică. Modelul reologic Zener este o structură paralelă complexă, un model Maxell īn paralel cu un model Hooke. Sistemul este perturbat de o forță armonică F0sint, parametrul dinamic fiind amplitudinea vibrației forțate la starea de echilibru și forța transmisă fundaţiei. Caracteristicile dinamice parametrice care sunt trase și analizate sunt transmisibilitatea și gradul de izolare a vibraţiilor.
The article proposes an approach of a 1DOF (1 Degree Of Freedom) dynamic model of an elastic mechanical system with structural damping rheologically modeled as a Zener model. Zener model, also known as SLS (Standard Linear Solid) model, describes the dynamic behavior of a linear viscoelastic mechanical system under a given set of loading conditions. Rheological model is a complex parallel structure, which means a Maxell model in parallel with a Hooke model. The system is perturbated by a harmonic force F0sint, the dynamic parameter being the amplitude of the forced steady-state vibration and the transmitted force to the base. The parametric dynamic characteristics that are drawn and analyzed are the transmissibility ratio T, and the isolation degree I ,.

ANALYSIS OF THE TRANSMISSIBILITY RATIO AND THE ISOLATION DEGREE OF THE VIBRATION FOR MECHANICAL SYSTEMS WITH STRUCTURAL DAMPING. ZENER MODEL

MECANICA TURNUSURILOR ȘI A GRAFICELOR DE CIRCULAȚIE A TRENURILOR
MECHANIC OF TIMETABLES AND TRAINS CIRCULATION GRAPHICS
Marian Mihail CĂLIN, Lucian BLAGA, George MICU, Gabriel POPA, Alexandru BADEA, George DUMITRU

Una dintre activităţile specifice unei organizaţii din sectorul feroviar o constituie producţia. Īn acest sens, activitatea de organizare pentru ramura şi īn domeniul propriu trebuie să aibă legătură cu organizarea productiei şi cu organizarea muncii. Totodată, īn funcţie de specificul activităţilor derulate, trebuie să se ţină cont şi de aspectele legate de activitatea de microproducţie pentru dotarea proprie, precum şi pentru dotarea unităţilor de producţie. Nu īn ultimul rānd, trebuie avute īn vedere particularităţi precum cercetarea ştiinţifică, sarcinile de dezvoltare, modernizare şi īntreţinere a transporturilor. Pentru eficientizarea acestora, trebuie asigurat un cadru juridic şi economico-financiar adecvat respectiv a regimurilor de identificare, evaluare şi gestionare a riscurilor asociate pericolelor specifice activităţilor economice proprii, pentru domeniile specifice sectoarelor de activitate.
One of the specific activities of a railway organization is production. In this sense, organizational work for the branch and in its own field must relate to the organization of production and the organization of work. At the same time, depending on the specifics of the activities carried out, it is necessary to take into account the aspects related to the microproduction activity for own endowment, as well as for endowment of the production units. Last but not least, particularities such as scientific research, development tasks, modernization and maintenance of transport. In order to make them more efficient, an adequate legal and economic-financial framework, as well as the systems for identifying, evaluating and managing the risks associated with the dangers specific to their own economic activities, for the domains specific to the activity sectors.

MECHANIC OF TIMETABLES AND TRAINS CIRCULATION GRAPHICS

ERORI DATORATE MODULUI DE INSTALARE ĪN CAZUL CELULELOR DE FORȚĂ TIP GRINDĂ PARALELĂ
PARALLEL BEAM LOAD CELL INSTALLATION INFLUENCE ON STRAIN/STRESS FIELD READING ERRORS
Radu PANAITESCU-LIESS, Ștefan MOCANU

Celulele de forță (sarcină) sunt utilizate īn scopul determinării maselor corpurilor și reprezintă, īn esență, dispozitive ce reacționează cantitativ și calitativ la o anumită mărime fizică scalar (īn acest caz fiind vorba de masă). Prin intermediul unui astfel de element, sarcina ce se dorește a fi măsurată este convertită īntr-un semnal electric. Principiul de funcționare se bazează pe legea lui Hooke și anume, īntre tensiuni și alungiri specifice, īn limita de proporționalitate, există o corespondență liniară. Autorii acestui articol prezintă cāteva observații asupra erorilor ce pot să apară la instalarea celulelor de forță tip grindă paralelă.
Parallel beam load cells are usually used in order to determine physical masses for bodies. These devices respond quantitatively and qualitatively to a certain scalar physical size (in this case mass). By means of such an element, the load to be measured is converted into an electrical signal. The principle of operation is based on Hooke's Law, i.e. (which states that), within the limit of proportionality, a linear correspondence resides between specific strains and stresses. The authors of this article are making some common observations concerning possible parallel beam power cell installation errors.

PARALLEL BEAM LOAD CELL INSTALLATION INFLUENCE ON STRAIN/STRESS FIELD READING ERRORS

MODEL BIOMECANIC PENTRU STUDIUL SISTEMULUI LOCOMOTOR ĪNTR-UN MEDIU DINAMIC
BIOMECANIC MODEL FOR THE LOCOMOTOR SYSTEM STUDY IN A DYNAMIC ENVIRONMENT
Marius VLAD, Alexandru-Polifron CHIRIȚĂ

Acest studiu are drept scop modelarea sistemului locomotor uman īntr-un mediu dinamic. Fenomenul cercetat este modelul unui sistem real, folosind idealizarea fizică, matematică și modelarea īn “LMS Imagine.Lab Amesim Student Edition Rev 13 SL3” a sistemului de simulare biomecanic dorit. Articolul urmărește să evidențieze un model matematic al gleznei ca o problemă īn postura umană, unde mersul poate fi echivalat cu echilibrul.
This study is aimed at modelling human locomotor system in a dynamic environment. Researched phenomenon is modelled real system by using the idealization and programming in Matlab of the desired biomechanical system simulation. The article aims to highlight a mathematical model of the ankle as the problem in the human posture, where walking can be equated with the balance.

BIOMECANIC MODEL FOR THE LOCOMOTOR SYSTEM STUDY IN A DYNAMIC ENVIRONMENT

CONSIDERAȚII PRIVIND COMPORTAREA STATICĂ ȘI DINAMICĂ A UNEI LAME DE BULDOZER ĪN CONDIȚII LIMITĂ DE EXPLOATARE
CONSIDERATIONS ON THE STATIC AND DYNAMIC BEHAVIOUR OF A BULLDOZER BLADE AT THE LIMIT OPERATING CONDITIONS
POTĪRNICHE Aurora, ș.l. dr. ing., CĂPĂȚĀNĂ Gigel, asist. dr. ing

Lucrarea de față realizează un studiu īn domeniul utilajelor de construcții și anume proiectarea 3D a unui organ de lucru de tip lamă de buldozer și analiza cu elemente finite a structurii rezultate. Tema este de actualitate pentru că pune la dispoziția utilizatorilor rezultate importante īn ceea ce privește deformabilitatea structurii, tensiunile maxime – īn cazul analizei statice și valorile fracvențelor proprii īn cazul analizei dinamice. Luānd īn considerare rezultatele obținute, inginerul poate lua măsuri astfel īncāt structura realizată să aibă capabilități la nivelul exigențelor de performantă impuse la nivel mondial.
The present paper is a study in the field of construction machinery, namely the 3D design of a bulldozer blade and the finite element analysis of the resulting structure. The paper is topical because it provides to users important results regarding the deformability of the structure, the maximum stresses - in the case of static analysis and the values of the frequencies in the case of dynamic analysis. Taking into account the results obtained, the engineer can take steps so that the structure will have capabilities to the level of performance requirements imposed worldwide.

CONSIDERATIONS ON THE STATIC AND DYNAMIC BEHAVIOUR OF A BULLDOZER BLADE AT THE LIMIT OPERATING CONDITIONS

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.