Numarul 2/2018

Volumul 9 (2018), Nr. 2

Particularităţi privind calculul indicatorilor de producţie în sectorul de activitate feroviară
PARTICULARITIES RELATING TO THE CALCULATION OF PRODUCTION INDICATORS IN THE RAILWAY ACTIVITY SECTOR
Elisabeta CRĂCIUN BOJE, Lucian BLAGA, Gabriel POPA, Marius BOLÂNU, Georgel Marian DRAGNE, George DUMITRU

STADIUL ACTUAL ŞI TENDINŢE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE PARCARE PENTRU ZONE REZIDENŢIALE
THE PRESENT STAGE AND TENDS IN THE CAR PARKING SYSTEMS FIELD USED FOR RESIDENTIAL AREAS
Aurelian GAIDOŞ, Amelitta LEGENDI, Oana TONCIU

AJUSTAREA MODELULUI CU DOUĂ METODE PARALELE PENTRU DERIVAREA ECUAȚIILOR DE MIȘCARE A BOGHIULUI
MODEL ADJUSTMENT WITH TWO PARALLEL METHODS FOR DERIVATION OF THE BOGIE MOTION EQUATIONS
Lucian BLAGA, Alexandru BADEA, Pompiliu CONSTANTIN, Dragoş Marian BALINT, Claudiu-Nicolae BADEA, George DUMITRU

ELEMENTE DE MODELARE 3D ALE UNEI STRUCTURI CU SIMETRIE DE REVOLUȚIE
AXISYMMETRIC PRESSURE VESSEL 3D MODELING ALGORITHM
MOCANU Ştefan, Ș.l.univ.dr.ing

ANALIZA DINAMICĂ A SISTEMELOR MECANICE CU REAZEME ELASTOMERICE. MODELUL VOIGT-KELVIN
DYNAMIC ANALYSIS OF THE MECHANICAL SYSTEMS WITH ELASTOMERIC BEARINGS. VOIGT-KELVIN MODEL
Nicuşor DRĂGAN

ANALIZA DINAMICĂ A TRANSPORTOARELOR VIBRATOARE MODELATE CA SISTEME MECANICE ELASTICE CU TREI GRADE DE LIBERTATE
THE DYNAMIC ANALYSIS OF THE VIBRATING CONVEYORS MODELED AS 3DOF MECHANICAL ELASTIC SYSTEMS
Gianina Cornelia SPÂNU (ŞTEFAN), Aurora Maria POTÎRNICHE, Gigel Florin CĂPĂŢÂNĂ

DINAMICA UNUI TRACTOR LA DEPLASAREA PESTE NEREGULARITĂȚILE UNUI TEREN AGRICOL
DYNAMICS OF TRACTOR AT MOTION OVER THE IRREGULAR SURFACE OF AN AGRICULTURAL SOIL
NĂSTAC Silviu, Conf. Dr. Ing., DEBELEAC Carmen, Conf. Dr. Ing.

MODELAREA ȘI SIMULAREA SISTEMULUI HIDRAULIC DE ACȚIONARE A UNUI ECHIPAMENT DE SCARIFICARE
MODELLING AND SIMULATION OF HYDRAULIC SYSTEM OF AN SCARIFIER EQUIPMENT
DEBELEAC Carmen, Conf. Dr. Ing.

VIBRAȚIILE SISTEMULUI ANTEBRAȚ- BRAȚ MODELAT SUB FORMA UNUI MODEL BIOMECANIC CU DOUĂ GRADE DE LIBERTATE
THE VIBRATIONS OF FOREARM-UPPERARM SYSTEM MODELED AS A BIOMECANICHAL MODEL WITH TWO DEGREES OF FREEDOM
Marina DOGARU, Amelitta LEGENDI, Cristian PAVEL, Radu PANAITESCU-LIESS

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.