Numarul 1/2019

Volumul 10 (2019), Nr. 1

CALCULUL SOLICITĂRILOR DINAMICE ECHIVALENTE ĪN SISTEMELE MECANICE DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII CU ARBORI ELASTICI
THE EQUIVALENT TORQUES CALCULATION FOR THE MECHANIC TRANSMISSION SYSTEMS WITH ELASTIC DRIVESHAFTS
Nicuşor DRĂGAN

Articolul prezintă modelele fizice și matematice ale sistemelor mecanice cu elemente elastice și / sau rigide, supuse unor sarcini dinamice: forțe și momente de cuplu. Scopul studiului este de a stabili cāteva formule ușor de utilizat pentru a echivala aceste sarcini dinamice īn orice punct al sistemului. Studiul are īn vedere atāt sistemele mecanice ideale (fără pierderi de energie), cāt și sistemele reale īn funcție de eficiența lor mecanică.
This article presents the physical and mathematical models of mechanical systems with elastical and/or rigid elements, subjected to dynamical loads: forces and torques. The aim of the study is to establish some formulas easy to use to equate these dynamical loads in any point of the system. It had taken into account both the ideal mechanical systems (no energy losses) and the real systems acc. to their mechanical efficiency.

THE EQUIVALENT TORQUES CALCULATION FOR THE MECHANIC TRANSMISSION SYSTEMS WITH ELASTIC DRIVESHAFTS

ZGOMOTUL PRODUS DE VEHICULELE FEROVIARE ĪN CURBE
THE RAILWAY WHEELS SQUEAL NOISE ON CURVES
Claudiu-Nicolae BADEA, George MICU, Gabriel POPA, Crina BADEA, Melania DUMITRU, George DUMITRU

Prezenta lucrare face parte din cercetarea dinamicii căilor ferate. Īn cadrul acestei linii de cercetare au fost dezvoltate modele dinamice pentru setul de roți, calea și interacțiunea dintre ambele. Această interacțiune afectează diferite tipuri de uzură anormală, de exemplu uzura ondulatorie a șinelor sau a roților, precum și probleme de zgomot. Zgomotul apare ca unul dintre cele mai importante neajunsuri de mediu ale transportului feroviar. Deși nivelul sonor al acestuia este mai mic decāt zgomotul provenit de la aeronave și de la traficul rutier și este mai puțin deranjant īn ceea ce privește percepția la același nivel sonor, instalațiile feroviare aflate īn vecinătatea zonelor urbane, sunt o sursă de disconfort considerabil pentru locuitori. Prin urmare, operatorii de trafic, administratorii de infrastructură, producătorii de trenuri și societatea īn general au tot interesul de a reduce zgomotul roată - șină.
This paper is part of the research of the dynamics of railways. Within this line of research, dynamic models for the wheelset, the track and the interaction between both of them have been developed. This interaction affects different types of abnormal wear, e.g. rail corrugation or wheel flats, as well as noise problems. Noise appears as one of the more important environmental drawbacks of the railway transportation. Although its sound levels are lower than noise from aircraft and road traffic and less annoying in perception at the same sound level, railway facilities use to be located in the vicinity of urban zones being a source of considerable annoyance for residents. Hence, traffic operators, IM’s, train manufacturers and society in general all have an interest in the reduction of wheel/rail noise.

THE RAILWAY WHEELS SQUEAL NOISE ON CURVES

DINAMICA SISTEMELOR MECANICE ELASTICE 1DOF CU AMORTIZARE VĀSCOASĂ DE TIP ZENER. ANALIZA FACTORULUI DE AMPLIFICARE
THE DYNAMICS OF THE 1 DOF MECHANICAL SYSTEMS WITH VISCOUS DAMPING ZENER MODEL. AMPLITUDE FACTOR ANALYSIS
Gigel Florin CĂPĂŢĀNĂ, Aurora Maria POTĪRNICHE, Gianina Cornelia SPĀNU (ŞTEFAN)

Studiul unui sistem mecanic elastic cu un grad de libertate dinamică şi amortizare vāscoasă presupune determinarea caracteristicilor de răspuns īn condiţii de solicitări dinamice diverse, īn funcţie de parametrii structurali specifici sistemului. Īn lucrare se analizează factorul de amplificare al răspunsului parametric al sistemului 1DOF īn funcţie de amortizarea vāscoasă, model reologic Zener, la o solicitare dinamică prin forță armonică. Īn funcţie de mărimea amortizării vāscoase, de caracteristica structurală elastică N a modelului Zener şi de caracteristica forţei perturbatoare armonice, sunt reprezentate grafic curbele de răspuns ale factorului de amplificare şi sunt analizate fenomenele de rezonanţă de amplitudine.
The study of 1DOF elastic mechanical system with viscous damping consists of the determination of the response characteristics in conditions of various dynamic loads, depending on the structural specific parameters of the system. This paper is analyzing the amplification factor of the parametric steady-state response of the 1DOF system with viscous damping, Zener rheological model, perturbated by a harmonic force. Depending on the viscous damping ratio, the elastic structural characteristic N of Zener model and the harmonic perturbating force pulsation, the amplifier factor curves are drawn and the amplitude resonance phenomena are analyzed.

THE DYNAMICS OF THE 1 DOF MECHANICAL SYSTEMS WITH VISCOUS DAMPING ZENER MODEL. AMPLITUDE FACTOR ANALYSIS

ANALIZA DINAMICĂ A SISTEMELOR MECANICE DE TRANSMITERE CU ARBORI ELASTICI. DETERMINAREA MOMENTELOR DE TORSIUNE ECHIVALENTE
THE DYNAMIC ANALYSIS OF THE MECHANICAL DRIVING SYSTEMS WITH ELASTIC SHAFTS. CALCULUS OF THE EQUIVALENT TORQUES
Aurora Maria POTĪRNICHE, Gianina Cornelia SPĀNU (ŞTEFAN), Gigel Florin CĂPĂŢĀNĂ

Lucrarea prezintă etapele de realizare a modelelor dinamice de calcul (modele fizice, modele matematice) pentru determinarea solicitărilor statice şi dinamice echivalente specifice sistemelor mecanice cu arbori elastici şi angrenaje cu roţi dinţate. Aceste sisteme sunt utilizate pentru pentru transmiterea şi transformarea mişcării de rotaţie din sistemele de acţionare a maşinilor şi echipamentelor mecanice tehnologice. Studiul are īn vedere atāt sistemele mecanice ideale (fără pierderi de energie), cāt și sistemele reale īn funcție de randamentul mecanic.
This study presents the dynamic calculation models (physical models, mathematical models) in order to establish of the equivalent static and dynamic specific loads of the mechanical systems with elastic shafts and gears. These drive systems are used for transmitting and transforming the rotation motion of the technological mechanical equipments. The study considers both ideal mechanical systems (no energy loss) and actual systems based on mechanical efficiency.

THE DYNAMIC ANALYSIS OF THE MECHANICAL DRIVING SYSTEMS WITH ELASTIC SHAFTS. CALCULUS OF THE EQUIVALENT TORQUES

ANALIZA TRANSMISIBILITĂŢII ŞI A GRADULUI DE IZOLARE LA VIBRAŢII PENTRU SISTEMELE MECANICE ELASTICE 1DOF CU AMORTIZARE VĀSCOASĂ DE TIP ZENER
ANALYSIS OF THE TRANSMISSIBILITY RATIO AND THE ISOLATION DEGREE OF THE VIBRATION FOR 1DOF MECHANICAL SYSTEMS WITH ZENER VISCOUS DAMPING MODEL
Gianina Cornelia SPĀNU (ŞTEFAN), Gigel Florin CĂPĂŢĀNĂ, Aurora Maria POTĪRNICHE

Articolul prezintă analiza parametrilor transmisibilitate şi grad de izolare la un sistem mecanic elastic 1DOF cu element de amortizare vāscoasă de tip Zener. Modelul reologic Zener este un model compus dintr-un model Maxwell īn paralel cu un model Hooke. Dacă sistemul mecanic 1DOF este acţionat cu o forţă armonică, forța transmisă fundaţiei este armonică şi defazată īn urma perturbaţiei. Caracteristicile dinamice parametrice care sunt reprezentate grafic și analizate sunt transmisibilitatea T și gradul de izolare a vibraţiilor I.
The work presents the dynamic analysis of the transmissibility ratio and the isolation degree of 1DOF mechanical elastic system with rheological Zener viscous damping. The structure of the rheological Zener model consist in a Maxwell model in parallel with a Hooke model. If the mechanical elastic system is perturbated by a harmonic force, the transmitted force to the base is harmonic too, with a negative phase shift. The parametric dynamic characteristics that are drawn and analyzed are the transmissibility ratio T and the isolation degree I

ANALYSIS OF THE TRANSMISSIBILITY RATIO AND THE ISOLATION DEGREE OF THE VIBRATION FOR 1DOF MECHANICAL SYSTEMS WITH ZENER VISCOUS DAMPING MODEL

UTILIZAREA ALGORITMILOR GENETICI PENTRU DETERMINAREA RIGIDITĂȚII GLOBALE MAXIME A UNEI STRUCTURI
GENETIC ALGORITHM APPROACH CONCERNING STRUCTURAL GLOBAL STIFFNESS OPTIMIZATION
Radu PANAITESCU-LIESS, Ștefan MOCANU, Alexandru-Polifron CHIRIȚĂ, Marina DOGARU

O gamă de probleme de Rezistența materialelor se referă la determinarea valorii unui anumit parametru geometric al unei scheme de rezemare propuse, īn vederea determinării rigidității maxime a sistemului propus. O astfel de aplicație este rezolvată fie prin metode clasice de calcul, fie prin intermediul metodei elementului finit. [1] Lucrarea de față propune o altă modalitate de rezolvare a problemei și anume, prin intermediul pachetului Global Optimization Toolbox din Matlab, demers necesar – credem noi – cu atāt mai mult cu cāt studenții anului III de la secția de Mecatronică a facultății noastre tratează īn acest mod, ȋn cadrul cursului de Inteligență Artificială, diferite aplicații.
A significant array from Mechanics of Materials generic issues are geometrically parameter related from support schematics point of view, hence the numerous stiffness optimization calculus methods, classical approach either finite element method. [1] The present paper proposes an alternate evaluation method based on Matlab Global Optimization Toolbox package; genetic algorithm-based approach is currently implemented in Artificial Intelligence course during the third year of study of Mechatronics Engineering branch of development.

GENETIC ALGORITHM APPROACH CONCERNING STRUCTURAL GLOBAL STIFFNESS OPTIMIZATION

OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI DE MEDIU LA FABRICAREA CIMENTULUI. INFLUENȚA ECHIPAMENTELOR ȘI A PARAMETRILOR DE FABRICAȚIE ASUPRA EMISIILOR
OPTIMIZING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN CEMENT MANUFACTURE. THE INFLUENCE OF EQUIPMENT AND MANUFACTURING PARAMETERS ON EMISSIONS
Cristina SESCU-GAL

Cu fiecare zi suntem martorii schimbărilor climatice manifestate īn diferite moduri, schimbări care sunt determinate, conform studiilor de specialitate, de creșterea nivelului de emisii poluante. Cercetările sunt extinse la nivelul fiecărei ramuri economice cu scopul de a găsi alternative la procesele de fabricație a produselor, dar și la găsirea unor produse alternative al căror impact asupra mediului să fie nesemnificativ. Lucrarea abordează un concept prin care se pot determina cele mai optime echipamente, procese și materiale utilizate la fabricarea cimentului, īn vederea reducerii nivelului de emisii poluante.
Every day, we are witnessing climate change manifested in different ways, changes that are determined, according to specialist studies, by the increase in the level of pollutant emissions. Research is extended to every economic branch in order to find alternatives to product manufacturing processes, but also to find alternative products whose impact on the environment is insignificant. The paper addresses a concept that can determine the most optimal equipment, processes and materials used in cement manufacturing in order to reduce the level of pollutant emissions.

OPTIMIZING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN CEMENT MANUFACTURE. THE INFLUENCE OF EQUIPMENT AND MANUFACTURING PARAMETERS ON EMISSIONS

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.