Numarul 2/2020

Volumul 11 (2020), Nr. 2

ANALIZA CINEMATICA A UNUI BRAȚ ROBOTIC CU CINCI GRADE DE LIBERTATE PRIN INTERMEDIUL INSTRUMENTULUI TRACKER
KINEMATIC ANALYSIS OF A 5 DOF ROBOTIC ARM WITH THE TRACKER SOFTWARE
Elena Alexandra BODĀLCĂ, Claudiu VATAMANU, Andrei ENIȘOR, Radu PANAITESCU-LIESS, Alexandru-Polifron CHIRIȚĂ

Prezentul articol reprezintă o aplicație didactică practică și anume, determinarea poziției, vitezei și accelerației unui punct caracteristic al unui echipament prin intermediul instrumentului Tracker. Īn cazul de față s-a utilizat un braț robotic didactic, punctul caracteristic considerat fiind fixat pe griper-ul acestuia. Analiza cinematica a brațului robotic se face și la disciplina Mecanisme, noțiunile teoretice fiind prezentate pe larg acolo și nu fac subiectul acestui articol.
This article represents a didactic application, namely the determination of the position, velocity and acceleration of a characteristic point of an equipment by means of the Tracker Software Tool. In this case, a didactic robotic arm was used. The characteristic point considered was fixed on its grip. The kinematic analysis of the robotic arm is also done in the Mechanisms discipline, the theoretical notions being presented widely there and are not the subject of this article.

KINEMATIC ANALYSIS OF A 5 DOF ROBOTIC ARM WITH THE TRACKER SOFTWARE

ANALIZA EXPERIMENTALĂ A STRUCTURILOR COMPOZITE PENTRU COMBATEREA ZGOMOTULUI LA UTILAJELE DE CONSTRUCȚII DIN ZONELE URBANE
EXPERIMENTAL ANALYSIS OF COMPOSITE STRUCTURES FOR NOISE CONTROL IN CONSTRUCTION WORK EQUIPMENT FOR URBAN AREAS
DRĂGAN Nicuşor, CHIRIŢĂ Marius Iulian

Īn lucrare se analizează şi se stabilesc soluţii constructive de materiale macrocompozite īn structuri multistrat, cu proprietăţi de combatere a zgomotului produs de utilajele tehnologice de proces folosite īn lucrările de construcţii īn zonele urbane. Aceste structuri compozite multistrat trebuie să fie capabile să īndeplinească simultan trei funcţii şi anume: funcţia de absorbţie a zgomotului īn spectrul de frecvenţe īnalte, funcţia de izolare a zgomotului īn spectrul frecvenţelor joase (sub 1000 Hz), funcţia de reducere a zgomotului structural produs de vibraţiile elementelor constructive (echipamente de lucru, subansamble, organe de acţionare, etc.) ale diverselor tipuri de utilaje tehnologice autopropulsate.
The paper analyzes and establishes constructive solutions of macrocomposite materials in multilayer structures used for the control of the noise produced by the technological process equipment used in the construction works in urban areas. These multilayer composite structures must be capable of simultaneously performing three functions, namely: noise absorption function in the high frequency spectrum, noise isolation function in the low frequency spectrum (below 1000 Hz), function of the reduction of structural noise produced by the vibrations of the constructive elements (working equipment, subassemblies, actuators, etc.) of the various types of self-propelled technological equipment.

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF COMPOSITE STRUCTURES FOR NOISE CONTROL IN CONSTRUCTION WORK EQUIPMENT FOR URBAN AREAS

PROIECTAREA PARAMETRICĂ 3D A UNUI MECANISM DE TROLIU DE 15 KN PENTRU APLICAȚII NAVALE
3D PARAMETRIC DESIGN OF A 15 KN TROLLEY MECHANISM FOR NAVAL APPLICATIONS
ȘERBAN Cristinel Alexandru, DRĂGAN Nicuşor

Articolul prezintă etapele de proiectare 3D a componenetelor, subansamblelor și ansamblului general al echipamentului cabestan/troliu pentru utilizări īn domeniul naval. Proiectarea CAD 3D a fost realizată cu programul Inventor® 2019 de la firma Autodesk.
The article presents the stages of 3D design of the components, subassemblies and the general assembly of the naval winch equipment. The 3D CAD design was realized with the Inventor® 2019 program from Autodesk.

3D PARAMETRIC DESIGN OF A 15 KN TROLLEY MECHANISM FOR NAVAL APPLICATIONS

UNELE ASPECTE CONSTRUCTIVE PARTICULARE REFERITOARE LA CONCASOARELE CONICE UTILIZATE ĪN INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII
SOME PARTICULAR CONSTRUCTION ASPECTS REGARDING CONICAL CRUSHERS USED IN CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY
Amelitta LEGENDI, Cristian PAVEL, Radu PANAITESCU-LIESS

Acest articol este o pledoarie pentru utilizarea concasoarelor conice īn procesul de concasare a materialelor de construcții. Autorii și-au concentrat analiza pe prezentarea produselor aparținānd companiilor SANDVIK și KPI-JCI. Sunt specificate, de asemenea, posibilitățile multiple de īmbunătățire a performanțelor celor două variante constructive abordate.
This article is a pleading for the use of conical crushers in the process of crushing construction materials. The authors focused their analysis on the presentation of the products belonging to SANDVIK and KPI-JCI companies. The multiple possibilities of improving the performances of the two constructive variants addressed are also specified.

SOME PARTICULAR CONSTRUCTION ASPECTS REGARDING CONICAL CRUSHERS USED IN CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY

ANALIZA EXPERIMENTALĂ A VIBRAŢIILOR INDUSE ORGANISMULUI UMAN
THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF VIBRATIONS INDUCED ON THE HUMAH BODY
Alexandru TOADER, Alexandra BAUŞIC, Florin BAUŞIC

Articolul are ca obiectiv analiza vibrațiilor īn punctele de interes ale organismului uman pentru persoanele care prin natura meseriei sunt supuse vibrațiilor mecanice, transmiterea și monitorizarea acestor date īn timp real prin intermediul GPRS.
This paper focus on the field of mechanical vibrations analysis in human body`s places of interest for people who by the nature of their job are subject to the mechanical vibrations. Also this paper investigate about the transmitting and monitoring of these vibrations via GPRS

THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF VIBRATIONS INDUCED ON THE HUMAH BODY

MODELAREA VEHICULULUI FEROVIAR ĪN CONDIȚII DE FRĀNARE
MODELING THE TRAIN VEHICLE IN BRAKE CONDITIONS
Gabriel POPA, Claudiu-Nicolae BADEA, Monica VĂLU, Pompiliu CONSTANTIN, Melania DUMITRU, George DUMITRU

Această lucrare descrie dezvoltarea unui model de vehicul cu vedere laterală care include toate componentele principale de frānare și suspensie. Modelul a fost construit treptat, cu teste ample efectuate īn fiecare etapă de dezvoltare pentru a se asigura că vehiculul a fost modelat corect. Complexitatea modelului este determinată īn mare măsură de numărul de grade de libertate. Īn elaborarea modelelor matematice se realizează diverse ipoteze, iar aplicabilitatea unui model depinde de aceste presupuneri. Īn lucrare este prezentată o derivare completă a ecuațiilor de mișcare după ce au fost verificate caracteristicile modelului de bază al vehiculului, un model al sistemului de frānare a fost adăugat pentru a funcționa doar pe prima osie montată. Acest lucru a permis analizarea comportamentului vehiculului īn diferite condiții de frānare.
This paper describes the development of a side view vehicle model that includes all the main braking and suspension components. The model was built gradually, with extensive tests performed at each development stage to ensure that the vehicle was modeled correctly. The complexity of the model is largely determined by the number of degrees of freedom. In the elaboration of the mathematical models various hypotheses are realized, and the applicability of a model depends on these assumptions. The work shows a complete derivation of the equations of motion after the characteristics of the basic model of the vehicle have been verified, a model of the braking system has been added to operate only on the first mounted axle. This allowed the analysis of the vehicle's behavior under different braking conditions

MODELING THE TRAIN VEHICLE IN BRAKE CONDITIONS

ANALIZA PERFORMANȚELOR TRANSPORTOARELOR ELICOIDALE ĪN TIMPUL PROCESULUI DE MANIPULARE A UNUI AMESTEC DE NISIP ȘI PIETRIȘ
ANALYSIS OF THE SCREW CONVEYOR PERFORMANCE DURING THE HANDLING OF A MIXTURE OF SAND AND GRAVEL PROCESS
Cristina SESCU-GAL, Cătălin FRĀNCU

Lucrarea prezintă o analiză a transportoarelor elicoidale pentru stabilirea unor parametri care să conducă la o eficiență energetică crescută īn utilizare, cunoscāndu-se faptul că un dezavantaj al acestor transportoare este consumul mai mare de energie comparativ cu alte sisteme de transport continuu.
The paper presents an analysis of screw conveyors to establish parameters that lead to increased energy efficiency in use, knowing that a disadvantage of these conveyors is the higher energy consumption compared to other continuous transport systems

ANALYSIS OF THE SCREW CONVEYOR PERFORMANCE DURING THE HANDLING OF A MIXTURE OF SAND AND GRAVEL PROCESS

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.