Numarul 1/2014

Volumul 5 (2014), Nr. 1

STUDII PRIVIND EXAMINAREA TEORETICĂ PRIVIND PROPRIETĂȚILE MECANICE SPECIFICE ALIAJELOR SI MATERIALELOR HIBRIDE
INVESTIGATION CONCERNING THE THEORETICAL EXAMINATION CONCERNING THE HYBRID MATERIALS AND ALLOYS SPECIFIC MECHANICAL PROPERTIES
Indira ANDREESCU

CORELAREA STABILITĂȚII POSTURALE CU POZIȚIA DE UTILIZARE A DISPOZITIVELOR ȘI UNELTELOR VIBRATORII
CORRELATION OF POSTURAL STABILITY WITH THE USE POSITION OF VIBRATORY DEVICES AND TOOLS
Mihaela Ioana BARITZ, Ion BALCU

UN MODEL CU 17 GRADE DE LIBERTATE AL SISTEMULUI MÂNĂ-ANTEBRAȚ-BRAȚ
A 17 DOF MODEL OF HAND-FOREARM-ARM SYSTEM
Florin BAUSIC, Cristian PAVEL, Radu PANAITESCU-LIESS, Filip GĂRDĂREANU

PROIECTAREA SISTEMULUI DE ARCURI AL CIURURILOR VIBRATOARE
DESIGN OF THE SPRING SYSTEM OF THE VIBRATING SCREENS
Gheorghe I. ENE

METODE NOI DE MĂRIRE A FACTORULUI DE RECUPERARE APLICABILE PE ZĂCĂMINTE DE ŢIŢEI GREU DIN ROMÂNIA
NEW METHODS TO INCREASE OIL RECOVERY FACTOR APPLICABLE ON ROMANIAN HEAVY OIL FIELDS
Marian IRIMIA

SCURT COMENTARIU CU REFERIRE LA ECHILIBRUL ȘI STAREA DE TENSIUNE A UNEI BARE DREPTE DE SECȚIUNE CIRCULARĂ, SUPUSĂ LA SOLICITAREA DE TORSIUNE
A BRIEF REINSTATEMENT CONCERNING THE INTERNAL STRESS STATE OF A CIRCULAR TWISTED STRAIGHT ROD
Ștefan MOCANU

DETERMINAREA PARAMETRILOR REGIMULUI DE AȘCHIERE LA OPERAȚIA DE STRUNJIRE
DETERMINATION OF CUTTING REGIME PARAMETERS ON TURNING OPERATION
Ion NAE, Niculae GRIGORE

MODELAREA SISTEMULUI DE EXTRACȚIE CU POMPĂ CU JET
MODELLING OF THE EXTRACTION SYSTEM WITH JET PUMP
Ion PANĂ

DINAMICA SISTEMULUI DE ACȚIONARE ÎN VARIANTA ACȚIONĂRII HIDRAULICE A GARNITURII DE FORAJ
DYNAMIC OF SYSTEM DRIVES IN VERSION HYDRAULICS DRIVE DRILL STRING
Petre SĂVULESCU

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.