Numarul 4/2018

Volumul 9 (2018), Nr. 4

STUDII PRIVIND EVIDENŢIEREA PROCESĂRII ALIAJELOR DE ALUMINIU (III)
STUDIES CONCERNING THE ALUMINIUM ALLOYS POINTING OUT PROCESS (III)
Indira ANDREESCU

METODE DE MODELARE A ELEMENTELOR GRANULARE TRIDIMENSIONALE
METHODS OF MODELING THREE-DIMENSIONAL GRANULAR ELEMENTS
Lucian BLAGA, George MICU, Gabriel POPA, Marin PREDA, Claudiu-Nicolae BADEA , George DUMITRU

DINAMICA INTERACȚIUNII ROATĂ - ȘINĂ SUPUSĂ ANALIZEI CU ELEMENT FINIT PRIN METODA NELINIARĂ
DYNAMIC INTERACTION WHEEL - RAIL ANALYZED NONLINEAR FINITE ELEMENT METHOD
Lucian BLAGA, Crina BADEA, Alin NICHE, Marius BOLÂNU, Melania DUMITRU, George DUMITRU

METODE DE MODELARE A INSTALAŢIILOR DE PREPARARE, CU RECICLARE, A MIXTURILOR ASFALTICE
MODELING METHODS TO PREPARE FACILITIES, WITH RECYCLING OF ASPHALT MIXTURES
Oana TONCIU, Aurelian GAIDOȘ, Amelitta LEGENDI

ANALIZA DINAMICĂ A PODURILOR DIN GRINZI DE BETON ARMAT - DETERMINAREA MODURILOR PROPRII DE VIBRAŢIE
DYNAMIC ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE BRIDGES - MODAL CALCULUS (EIGENVALUES, EIGENFREQUENCIES)
Nicuşor DRĂGAN

ANALIZA DINAMICĂ A SISTEMELOR 1DOF CU REAZEME ELASTOMERICE. MODELUL REOLOGIC MAXWELL
DYNAMIC ANALYSIS OF THE MECHANICAL SYSTEMS 1DOF WITH ELASTOMERIC BEARINGS. MAXWELL RHEOLOGICAL MODEL
Gianina Cornelia SPÂNU (ŞTEFAN), Gigel Florin CĂPĂŢÂNĂ

CONSIDERENTE TEORETICE CU PRIVIRE LA ACȚIUNILE CARE APAR LA DEPLASAREA ÎN PANTĂ A ÎNCĂRCĂTORULUI CU CUPA ÎNCĂRCATĂ
THEORETICAL CONSIDERATIONS ABOUT THE ACTIONS THAT APPEAR TO MOVE ON SLOPE FOR A WHEEL LOADER WITH FULL BUCKET
Carmen DEBELEAC, Conf. Dr. Habil. Ing.

APLICAREA METODELOR DE MODELARE CINEMATICĂ DIN DOMENIUL ROBOȚILOR PENTRU AUTOMATIZAREA PODURILOR RULANTE MONOGRINDĂ
APPLICATION OF KINEMATIC MODELLING METHODS FOR THE AUTOMATION OF MONO-BEAM BRIDGE CRANE
Cătălin FRÂNCU, Cristina SESCU-GAL

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.