Numarul 2/2016

Volumul 7 (2016), Nr. 2

STUDII SI CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND CONTROLUL NEDISTRUCTIV AL SUDURILOR ÎN CAZUL UNUI SEPARATOR ORIZONTAL TRIFAZIC
STUDIES AND EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDING NDT WELDINGS FOR A THREE-PHASE HORIZONTAL DIVIDER
Viorel NICOLAE

AMORTIZAREA DINAMICĂ A VIBRAȚIILOR
DYNAMIC DEPRECIATION OF VIBRATIONS
Claudiu-Nicolae BADEA, Ioan SEBEȘAN, Liviu-Victor PĂDURARU, Alexandru BADEA, Gabriel POPA

CERCETĂRI PRIVIND ACŢIUNEA VIBRAŢIILOR ASUPRA ARTICULAŢIEI GENUNCHIULUI
RESEARCH CONCERNING THE VIBRATION'S ACTION ON KNEE JOINT
Florin BAUSIC, Marina DOGARU

CONSIDERAŢII PRIVIND CONSTRUCŢIA SI CALCULUL ECHIPAMENTELOR DE LUCRU PREVĂZUTE CU LANŢ PORT-DINŢI PENTRU EXTRAGEREA MATERIALULUI PRISMEI DE BALASTARE
CONSIDERATIONS ON THE CONSTRUCTION AND THE CALCULUS OF UNDERCUTTING APPARATUS FOR REMOVING BALLAST FROM BENEATH RAILROAD TRACK
Aurelian GAIDOȘ

REZULTATE PRIVIND COMPORTAREA MECANICĂ A PÂNZELOR LAMINATE DIN ALIAJE DE ALUMINIU (I)
RESULTS CONCERNING THE ALUMINIUM ALLOYS ROLLED SHEETS MECHANICAL BEHAVIOUR (I)
Indira ANDREESCU

STUDIUL GRADIENTULUI TERMIC DEZVOLTAT LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE ÎN CAZUL INDUCERII EFORTULUI CONTROLAT
THE STUDY OF THERMAL GRADIENT DEVELOPED IN THE UPPER LIMBS IN CASE OF INDUCING CONTROLLED EFFORT
Mihaela Ioana BARITZ, Ion BALCU

STUDIUL DINAMICII TROLIILOR DE SARCINĂ ALE MACARALELOR
STUDY OF THE DYNAMICS OF LOAD WINCHES OF CRANES
Marian NEAMȚU

TEMPERATURA DE CONTACT ÎNTRE SUPRAFAŢA DIN OŢEL ÎN CAZUL FRECĂRII CU CONTACT LINIAR USCAT CU POLIMERI
THE CONTACT TEMPERATURE BETWEEN STEEL SURFACE IN LINEAR DRY FRICTION CONTACT WITH POLIMERS
Dorin RUS

INFLUENŢA ACŢIUNILOR DE MENTENANŢĂ ASUPRA UZURII SISTEMELOR MECANICE
INFLUENCE OF MAINTENANCE ACTIONS ON COMPLEX MECHANICAL SYSTEMS
Constantin BUCURESCU

UN MODEL BIOMECANIC AL MÂINII UMANE CU 14 GRADE DE LIBERTATE
A 14 DEGREES OF FREEDOM HUMAN HAND MODEL
Marina DOGARU Radu PANAITESCU-LIESS

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.