Numarul 2/2019

Volumul 10 (2019), Nr. 2

Frecarea și aderența roților vehiculelor feroviare
THE FREWAGE AND THE FRICTION ADHESION OF RAILWAY VEHICLES
Claudiu-Nicolae BADEA, Gabriel POPA, Marin PREDA, Crina BADEA, Melania DUMITRU, George DUMITRU

Īn această lucrare, definițiile frecării și aderenței sunt prezentate, așa cum sunt īnțelese de inginerii feroviar.Aici aderența are un īnțeles diferit īn comparație cu alte domenii ale ingineriei. Īn plus, ambiguitatea dintre coeficienții de aderență și tracțiune, care deseori se regăsesc īn literatura feroviară, este de asemenea subliniată și clarificată.
In this paper, the definitions of friction and adhesion are presented, as understood by railway engineers. Here, the adherence has a different meaning compared to other areas of engineering. In addition, the ambiguity between the coefficients of adhesion and traction, which are often found in the railway literature, is also underlined and clarified.

THE FREWAGE AND THE FRICTION ADHESION OF RAILWAY VEHICLES

CERCETĂRI PRIVIND TRIBOLOGIA CONTACTULUI ROATĂ-ȘINĂ LA VEHICULELE FEROVIARE
RESEARCH ON TRIBOLOGY OF WHEEL-RAIL CONTACT TO RAILWAY VEHICLES
Prof. Dr. Ing. Ioan SEBEȘAN, stud. Mihai-Cristian BORFINĂ, stud. Ștefan-Gheorghe PROFIRI

Fenomenele de contact roată-șină determină siguranța circulației, mentenanța vehiculelor și calitatea de nou. Geometria suprafețelor īn contact, poziția osiei īn cale și forțele care acționează asupra osiei etermină poziția punctelor de contact. Īn lucrare se prezintă o serie de aspecte privind contactul roată-șină īn funcție de forma profilurilor de roată și de poziția osiei īn raport cu calea de rulare. Se prezintă și o metodă originală de studiu a contactului respectiv – metoda distanței minime.
The contact phenomenon between the wheel and the rail determines the safety of travel, vehicle maintenance, and quality. The geometry of the contact surfaces, the position of the axles on the track and the forces that act on the axle determines the position of the contact points. In this piece of writing it is presented a series of notions concerning the contact of the wheel with the rail and how it changes based on the wheel's shape and the axle's position in relation with the track. It is also presented an original method of study of said contact - the method of minimal distance.

RESEARCH ON TRIBOLOGY OF WHEEL-RAIL CONTACT TO RAILWAY VEHICLES

CERCETĂRI PRIVIND FENOMENELE DINAMICE SPECIFICE CIRCULAȚIEI ĪN CURBE A VEHICULELOR FEROVIARE
RESEARCHES ON THE CAPACITY OF GUIDANCE IN CURVE OF THE RAILWAY VEHICLES
Prof. Dr. Ing. Ioan SEBEȘAN, Ing. Mircea Radu SEBEȘAN, Stud. Mădălin TĂLMACIU-LĂȚA, Stud. Ionuț Vicențio BĂDĂNOIU

Asigurarea ghidării īn curbe, īn deplină siguranţă şi cu uzuri minime ale roţilor şi şinelor este o cerinţă de bază la vehiculele feroviare. Īn lucrare se face o analiză a condiţiilor de circulaţie īn curbă a unui boghiu cu conducere elastică, a osiilor, tip Y 32, folosite la căile ferate din Romānia. Sistemul elastic de conducere a osiilor permite aşezarea acestora īn poziţie cvasiradială ceea ce duce la micşorarea frecărilor dintre roţi şi şine, ceea ce duce la uzuri mici. Modelul matematic prezentat este original, acesta ţinānd seama de transferurile de sarcini pe roţi şi de coeficienţii de pseudoalunecare evaluaţi īn conformitate cu teoria lui Kalker. Se constată că o elasticitate prea mare provoacă o reducere a vitezei critice la şerpuire. De aceea īn lucrare se prezintă şi un model de studiu original al şerpuirii.
Providing guidance in curves in complete safety and with minimum wear of wheels and rails is a basic requirement of railway vehicles. In this paper is made an analysis of the circulation conditions in curve of a bogie with elastic driven wheelsets, type Y 32, used by railways in Romania. The system of wheelsets elastic driving allows their quasi radial position in curves, leading to the reduction of friction between wheels and rails and to lower wear. The presented mathematical model is original, taking into account the wheel loads transfer and the creep coefficients evaluated according to Kalker theory. It is found that high elasticity causes a reduction of the hunting critical speed. Therefore the paper presents also an original study model of the hunting movement of a high speed bogie.

RESEARCHES ON THE CAPACITY OF GUIDANCE IN CURVE OF THE RAILWAY VEHICLES

ELEMENTE DE CALCUL A EFICIENŢEI TRATAMENTELOR ACUSTICE CU MATERIALE COMPOZITE FONOABSORBANTE PENTRU CABINELE UTILAJELOR TEHNOLOGICE MOBILE
CALCULUS ELEMENTS OF THE EFFICIENCY OF ACOUSTIC TREATMENTS WITH SOUND ABSORPTION COMPOSITE MATERIALS FOR THE CABINS OF THE MOBILE TECHNOLOGICAL EQUIPMENT
Nicuşor DRĂGAN

Această lucrare prezintă problema testării unor materiale compozite multistrat care pot absorbi simultan zgomotele de frecvențe medii și mari și au calităţi bune de izolare a zgomotului de frecvențe joase. Īn același timp, aceste structuri macrocompozite au proprietăţi antivibratile şi pot combate zgomotul structural. Articolul prezintă, de asemenea, un studiu de caz privind coeficientul de reducere a nivelului global al zgomotului și precum şi coeficientul mediu de absorbție  din cabina īncărcătorului frontal MMT45. Cercetarea experimentală și studiul de caz au fost efectuate īn Centrul de Cercetare Mecanica Maşinilor și Echipamentelor Tehnologice - MECMET cu ajutorul specialiștilor Laboratorului de Vibrații și Măsurători Acustice din cadrul Institutului de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii īn Construcții - ICECON S.A. București.
This article presents the problem of experimental testing of some protective composite materials which can simultaneously absorbs the middle and high range frequencies noise and insulates low frequencies noise. At the same time, these materials can damp the vibrations, in order to avoid noise transmission by structure. The article also presents a case study regarding the global level noise reduction and absorption coefficient  inside the cabin of the Romanian frontal loader MMT45. The experimental research and the case study were made in the Research Center of Machines, Mechanic and Technological Equipments – MECMET with the help of specialists from Vibration and Acoustic Laboratory of the Research Institute for Construction Equipment and Technology - ICECON S.A. from Bucharest.

CALCULUS ELEMENTS OF THE EFFICIENCY OF ACOUSTIC TREATMENTS WITH SOUND ABSORPTION COMPOSITE MATERIALS FOR THE CABINS OF THE MOBILE TECHNOLOGICAL EQUIPMENT

ANALIZA DINAMICĂ A SISTEMELOR DE TRANSMISIE CU ARBORI ELASTICI - CALCULUL RIGIDITĂŢILOR ECHIVALENTE
DYNAMIC ANALYSIS OF THE ELASTIC DRIVESHAFTS TRANSMISSION SYSTEMS - THE EQUIVALENT STIFFNESS CALCULATION
Gigel Florin CĂPĂŢĀNĂ, Aurora Maria POTĪRNICHE, Gianina Cornelia SPĀNU (ŞTEFAN)

Componentele sistemelor mecanice precum mașinile și / sau echipamentele tehnologice au o anumită elasticitate/rigiditate. Cunoașterea rigidității fiecărei componente este foarte importantă pentru studiile ale căror scop este de a stabili eforturile dinamice și tensiunile din fiecare ax/arbore, roată dințată, structură metalică, etc. Rigiditatea poate fi un factor important pentru procesul de estimare a īncărcării dinamice. Componentele cu elasticitate ridicată sunt cei mai importanți factori ai forțelor elastice și ai momentelor elastice; dintre acestea se pot enumera: arbori, cuplaje, angrenaje, cuplaje elastice, arcuri, structuri lungi/suple din oțel, unele dispozitive de lucru, etc. Acest articol prezintă o metodă de determinare ale rigidităţilor echivalente ale arborilor elastici ai transmisiilor mecanice cu angrenaje īn orice punct al sistemului, astfel īncāt analiza dinamică să poată fi aplicată pe unele modele convenţionale de calcul cunoscute.
The components of the mechanical systems like machines and/or technological equipment have a certain elasticity or rigidity. Knowing the rigidity of each component is very important for the studies whose goal is to establish the dynamic efforts and the stresses in each shaft, gear wheel, steel structure, aso. The rigidity can be an important factor for the dynamic load estimation process. The components with high elasticity are the most important inducers of elastical forces and couples of force; we can enumerate: shafts, coupling gears, gears, elastical couplings, springs, long steel structures, some working devices, aso. This article presents a method and an equation involving the rigidities of the elastical shafts of the mechanical transmissions with gears in any point of the system, so that the dynamic analysis should become easier.

DYNAMIC ANALYSIS OF THE ELASTIC DRIVESHAFTS TRANSMISSION SYSTEMS - THE EQUIVALENT STIFFNESS CALCULATION

ANALIZA DINAMICĂ A FORŢELOR TRANSMISE FUNDAŢIEI DE SOLIDUL-RIGID CU MIŞCĂRI DECUPLATE
DYNAMIC ANALYSIS OF THE TRANSMITTED FORCES TO THE FOUNDATION BY THE RIGID-BODY WITH DECUPLATED MOVEMENTS
Aurora Maria POTĪRNICHE, Gianina Cornelia SPĀNU (ŞTEFAN), Gigel Florin CĂPĂŢĀNĂ

Articolul stabilește expresiile forțelor transmise fundației de către solidul-rigid cu legături elastice, perturbat de unele tipuri de forțe armonice şi/sau momente mecanice armonice. Cu expresiile deformărilor și deplasărilor suporţilor solidului-rigid și a amplitudinilor vibrațiilor forțate, se obține relaţiile generale de calcul ale forțelor transmise.
The article establish the expressions of the transmitted forces to the foundation by the rigid-body with elastic bearings, perturbated by some types of harmonic forces and/or harmonic mechanical torques. With the expressions of deformations and movements of the solid-body’s supports and the forms of the forced vibrations amplitudes, it obtains the formula of transmitted forces.

DYNAMIC ANALYSIS OF THE TRANSMITTED FORCES TO THE FOUNDATION BY THE RIGID-BODY WITH DECUPLATED MOVEMENTS

DINAMICA SOLIDULUI RIGID 6DOF CU SIMETRII STRUCTURALE REZEMAT ELASTIC. ANALIZA VIBRAŢIILOR FORŢATE ĪN REGIM STABILIZAT
DYNAMICS OF THE RIGID-BODY 6 DOF WITH STRUCTURAL SYMMETRIES AND ELASTIC BEARINGS. THE ANALYSIS OF THE STEADY-STATE VIBRATION
Gianina Cornelia SPĀNU (ŞTEFAN), Gigel Florin CĂPĂŢĀNĂ, Aurora Maria POTĪRNICHE

Articolul prezintă studiul dinamic al unui solid-rigid modelat ca un sistem mecanic cu şase grade de libertate (6DOF), perturbat de diverse tipuri de forțe și cupluri armonice. Considerānd diverse tipuri de simetrii structurale, modelul matematic al dinamicii sistemului devine mai simplu, deci mai uşor de studiat. Īn cazul īn care rezemarea elastică este realizată īn planul orizontal al centrului de greutate al solidului-rigid, modelul matematic devine şi mai simplu, vibrațiile fiind decuplate īn subsisteme cu mişcări cuplate.
The article proposes a dynamic study of a rigid-body modeled as a 6DOF mechanical system, perturbated by some types of harmonical forces and couples. Some kind of symmetries of the physical model get to a simplified mathematical model, which is more easily to solve. If the solid-body is supported on the foundation by four elastic bearings which make a plane through the center of gravity, the mathematical model becomes still simple and the vibrations are uncoupled.

DYNAMICS OF THE RIGID-BODY 6 DOF WITH STRUCTURAL SYMMETRIES AND ELASTIC BEARINGS. THE ANALYSIS OF THE STEADY-STATE VIBRATION

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.