Numarul 2/2015

Volumul 6 (2015), Nr. 2

STUDII GRAFICE ȘI ANALITICE REFERITOARE LA COMPORTAREA ALIAJELOR MULTIFAZICE PRIVIND PROPRIETĂȚILE MECANICE ȘI DE REZISTENȚĂ (II)
GRAPHIC AND ANALYTIC INVESTIGATIONS CONCERNING THE MULTIPHASICH ALLOYS BEHAVIOR WITH RESPECT TO THE MECHANICAL AND STRENGTH PROPERTIES (II)
Prof. univ. dr. ing. Indira ANDREESCU

NOI DOMENII DE UTLIZARE PENTRU MORILE VIBRATOARE CU EXCENTRIC
NEW APPLICATION DOMAINS FOR ECCENTRIC VIBRATING MILLS
Cristian PAVEL, Amelitta LEGENDI

ASPECTE PRIVIND CALCULUL IZOLĂRII ANTIVIBRATORII, CU ELEMENTE ELASTICE DIN CAUCIUC, A ECHIPAMENTELOR DINAMICE
ASPECTS REGARDING THE CALCULATION OF THE ANTIVIBRATION ISOLATION OF THE DYNAMIC EQUIPMENT WITH RUBBER ELEMENTS
Student SIMA T. Ioan Andrei, Student SIMA T. Nicolae Vlad

STUDIUL STABILITĂȚII UNEI PROTEZE DE GAMBĂ CU AJUTORUL MEDIULUI SIMULINK
THE LEG PROSTHESIS STABILITY USING DEDICATED SOFTWARE PACKAGE LIKE SIMULINK
Prof. univ. dr. ing. Florin BAUSIC- UTCB, ing. drd. Marina DOGARU, ing. drd. Marius VLAD

CERCETĂRI ASUPRA SOLICITĂRILOR ŞI TENSIUNILOR DIN MECANISMUL DE REGLARE AL PALETELOR TURBINELOR HIDRAULICE DE TIP KAPLAN
RESEARCHES OF THE STRESSES AND STRAINS FROM THE ADJUSTMENT MECHANISM OF HYDRAULIC KAPLAN TURBINE BLADES
Camelia JIANU

PLANIFICAREA ȘI CONDUCEREA ACTIVITĂȚILOR DE MONTAJ ÎN LUCRĂRILE DE FORAJ
PLANNING AND MANAGEMENT ACTIVITIES ASSEMBLY IN DRILLING
Ion NAE

DINAMICA VEHICULELOR FEROVIARE PE LINIA CURBĂ
DYNAMICS OF RAILWAY VEHICLES CURVED TRACK
Ioan SEBEȘAN, Claudiu-Nicolae BADEA, Gabriel POPA, Georgiana PRODAN

DETERMINĂRI ACUSTICE PE PLĂCI CU DOUĂ TIPURI DE MATERIALE TEXTILE RECUPERABILE
ACOUSTIC PANELS DETERMINATIONS IN TWO TYPES OF RECOVERABLE TEXTILES
Iuliana STAMATE, Ovidiu VASILE, Radu I. IATAN

ANALIZA PROFILURILOR DE UZURĂ LA VEHICULELE DE CALE FERATĂ
THE INFLUENCE OF THE WHEEL PROFILE ON THE WHEEL-RAIL CONTACT CONDITIONS
Ioan SEBEŞAN, Valeriu ŞTEFAN, Georgiana PRODAN

ASPECTE PRIVIND RUPEREA MATERIALELOR METALICE
CONSIDERATIONS REGARDING ELASTIC FAILURE OF METAL MATERIALS
Ioan Mihail SAVANIU, Monica VLASE

CONSIDERAȚII PRIVIND INTERACȚIUNEA DINTRE DOUĂ ROȚI ȘI O ȘINĂ
ON TWO WHEELS/RAIL INTERACTION
Traian MAZILU

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.