Numarul 2/2010

Volumul 1 (2010), Nr. 2

ANALIZA DINAMICĂ A SOLIDULUI RIGID CU SIMETRII STRUCTURALE REZEMAT ELASTIC. STUDIU DE CAZ - VIBRAŢIILE DECUPLATE ALE ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT
DYNAMIC ANALYSIS OF THE RIGID SOLID WITH STRUCTURAL SYMMETRIES ELASTICALLY JOINTED. CASE STUDY – DECOUPLED VIBRATIONS OF THE REINFORCED CONCRETE BEAMS
Nicusor Dragan

ASUPRA STATICII ANALITICE
ON THE ANALYTICAL STATICS
Nicolae-Doru Stanescu, Nicolae Pandrea

CALCULUL PARAMETRILOR REGIMULUI DE FORAJ LA INSTALAŢIILE DE FORAT GALERII ORIZONTALE
DRILLING REGIME PARAMETERS CALCULUS FOR DRILLING RIGS OF HORIZONTAL GALLERIES
Petre Savulescu

CONFORMAREA LA ACŢIUNEA SEISMICĂ A UNEI STRUCTURI ÎN SISTEM DUAL - STUDIU DE CAZ P+8
THE STRUCTURAL CONFORMATION OF A DUAL SYSTEM FOR SEISMIC ACTIONS. CASE STUDY
Anca Rus

DETERMINAREA PRIN MĂSURĂTORI A DEPLASĂRILOR TURNULUI INSTALAŢIEI DE EXTRACŢIE PUŢ NOU CU SCHIP E.M. PETRILA
MOVEMENTS DETETERMINATION BY MEASUREMENTS OF WINDING ENGINE TOWER IN PETRILA MINING PLANT SKIP SHAFT
Vilhelm Itu, Mihai Carmelo Ridzi, Iosif Dumitrescu, Adrian Vulc

EXPERIMENTĂRI ÎN REGIM DINAMIC ALE SISTEMELOR ANTIVIBRATILE DIN NEOPREN
NEOPRENE ANTIVIBRATING SYSTEMS SUBJECTED TO TESTS
Polidor Bratu, Aurelia Mihalcea, Ovidiu Vasile

O METODĂ DE REGULARIZARE A LEGII DE FRECARE A LUI COULOMB
A METHODE OF REGULARIZATION FOR COLUMB’S LAW OF FRICTION
Oana Petcoviciu, Cristina Opritescu, Ilie Mihai Toader

STUDIU NUMERIC PARAMETRIC AL MIŞCĂRII RIGIDULUI CU PUNCT FIX ÎN CAZUL LAGRANGE-POISSON (in limba engleza)
PARAMETRIC NUMERICAL MOTION STUDY OF THE RIGID BODY WITH A FIXED POINT IN THE EULER-LAGRANGE CASE
Mihai Predoi, Adina Negrea

RIGID ÎN MIŞCARE DE ROTAŢIE CU JOC MARE ÎN CUPLA CINEMATICĂ
REVOLUTION MOTION OF RIGID-BODY WITH BIG CLEARANCE IN JOINT
Jan - Cristian Grigore

STUDII DE EDIFICARE PENTRU EVIDENŢIEREA PROPRIETĂŢILOR MECANICE CORESPUNZĂTOARE UNOR ALIAJE REZISTENTE LA CALD (N-155)
INSTRUCTING STUDIES CONCERNING THE MECHANICAL PROPERTIES CORRESPONDING TO SOME HEATING RESISTENT ALLOYS POINTING OUT (N-155)
Indira Andreescu

EMERGENŢA RISCULUI PREVIZIONAL DATORAT ZGOMOTULUI - ÎNTRE AMENINŢARE ŞI PERICOL
THE EMERGENCE OF RISK ESTIMATE DUE TO NOISE - THE THREAT AND DANGER
Ion Durbaca, Adriana Stoica, Nuta Durbaca, Elisabeta-Daniela Costache

CONTRIBUŢII PRIVIND CALCULUL DIMENSIUNILOR OPTIM-ECONOMICE A RECIPIENTELOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE CU MANTAUA REALIZATĂ DIN STRATURI FRETATE
CONTRIBUTIONS TO THE PRELIMINARY CHART CALCULATIONS OF THE PIPE SYSTEMS FLEXIBILITY
Viorel Nicolae

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.